Pomáhame rómskym deťom pri vstupe do školy

Komu spolu pomáhame? Aj vďaka vašej pomoci sa maringotka na jednom trnavskom sídlisku premenila na miesto, kam prichádzajú deti rómskeho etnika, aby tu našli pomoc a prijatie. Centrum Koburgovo tu realizuje aktivity, ktoré pripravujú deti na úspešný vstup do školy. Adaptácia do vzdelávacieho procesu školy je pre ne veľkým krokom, ktoré nedokážu spraviť bez pomoci. Vyrastajú v nízko-podnetnom prostredí a sú ohrozené sociálnym vylúčením. Vstupom do školy sa bariéra medzi nimi a ostatnými deťmi iba prehlbuje. Preto im centrum ponúka pomoc, aby potrebný krok do školy spravili spolu.

Pomáhajme aj ďalej.