Seniori čítajú deťom


Komu spoločne pomáhame? Aj vďaka vašej pomoci vzniká v Banskej Bystrici vzácne prepojenie generácií. Centrum dobrovoľníctva zapája seniorov, ktorí čítajú rozprávky deťom v predškolskom veku a v základnej škole doučujú žiakov zo sociálne slabších rodín. Rozvíjajú tým u detí vzťah k čítaniu a pomáhajú im zlepšovať prospech v škole. Spolupráca odburáva stereotypné nazeranie na staršiu generáciu deťmi a mladými ľuďmi. Príklad z Bystrice zaujal aj ďalšie školy, centrá a organizácie, ktoré prejavili záujem o podobnú skúsenosť.

Pomáhajme aj ďalej.