Vianočná skladba pre Hodinu deťom

20 umelcov uverilo v zázrak –  pre deti

Čas, ktorý venujeme tým druhým, patrí k najvzácnejším darom. Pre všetky deti a pre všetkých, ktorí im pomáhajú, nahrali naši priatelia, známe herecké a spevácke osobnosti, autorskú skladbu Vankúš. Hodine deťom ju venovala jej autorka, Petra Dubayová. V piesni môžete počuť aj deti  z centra Koburgovo v Trnave “Romane Čhavore Jilestar“ z podporeného projektu Hodiny deťom.

Do atmosféry tejto výnimočnej vianočnej skladby prispeli svojimi hlasmi Peter Bažík, Michal Candrák, Petra Dubayová, Lenka Fecková, Gabriela Gabašová, Lujza Garajová Schrameková, Dávid Hartl, Monika Hilmerová, Juraj Loj, Vladimír Kobielsky, Dárius Koči, Helena Krajčiová, Martin Madej, Peter Makranský, Zuzana Mauréry, Soňa Norisová, Mirka Partlová, Vladislav Plevčík a Kristína Slováková.

Réžie videoklipu sa ujala ďalšia osobnosť, hoci známa viac pred kamerou, ako za ňou – Tomáš Majláth (Fruits). Za samotnou nahrávkou a mixom stojí zvukový majster Martin Merc zo štúdia K2 zvuk. Autorský text a hudbu mladej talentovanej Petry Dubayovej vystihol svojimi hudobnými aranžmá herec, spevák a hudobník Vladislav Plevčík. Husľovým partom doplnila skladbu Petra Pálková. Všetci podporili myšlienku, ktorej veria, bez nároku na honorár.

 

Spolu s deťmi z podporeného projektu tak každý vložil do skladby kúsok svojho srdca a kúsok svojho detstva, aby vo výsledku spoločne priniesli všetkým deťom i dospelým ten najkrajší pocit.

 

Kredity

Účinkujú:
 • Peter Bažík
 • Michal Candrák
 • Petra Dubayová
 • Lenka Fecková
 • Gabriela Gabašová
 • Lujza Garajová Schrameková
 • Dávid Hartl
 • Monika Hilmerová
 • Juraj Loj
 • Vladimír Kobielsky
 • Dárius Koči
 • Helena Krajčiová
 • Martin Madej
 • Peter Makranský
 • Zuzana Mauréry
 • Soňa Norisová
 • Mirka Partlová
 • Vladislav Plevčík
 • Kristína Slováková
 • + deti a mladí ľudia “Romane Čhavore Jilestar“ z podporeného projektu Hodiny deťom z Centra Koburgovo v Trnave
 
Námet: Poetri (Petra Dubayová, Gabriela Gabašová, Lenka Fecková)
Autorka – text a hudba: Petra Dubayová
Hudobné aranžmá: Vladislav Plevčík
Husle: Petra Pálková
Nahrávka, mix a mastering: Martin Merc – K2 zvuk http://k2zvuk.sk 
Réžia: Tomáš Majláth – Fruits http://fruits.sk 
Strih: Tomáš Majláth 
Kamera: Tomáš Majláth, Jozef Antálek, Oliver Jakubík
Podpora pri nahrávaní: Ingrid Frlajsová
 

Ďakujeme všetkým umelcom a celému tímu za ich čas a veľkú podporu. Všetci sa zároveň do projektu zapojili bez nároku na honorár. 

 

 

skladbu Vankúš pro bono vytvorili: